HOME

Geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut!

Dat is handig, direct een afspraak maken met de fysiotherapeut, zonder eerst langs de huisarts te gaan. Direct een afspraak maken, want hoe sneller u behandeld wordt, des te sneller u herstelt.

In sommige gevallen komen wij zelfs bij u thuis. Een afspraak duurt gemiddeld een half uur per keer. Bij de eerste afspraak – de screening- vormen wij een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis van de uitkomst stellen we vast of u bij het juiste adres bent. Is dat het geval dan stellen we samen met u een behandelplan op. Dit is maatwerk en gebaseerd op vaste richtlijnen.
Afspraak maken ?

U kunt via telefoon of via email contact opnemen om een afspraak te maken bij onze praktijk in Sluiskil of Oostburg (vrijdagmiddag).
Zeker zijn van goede service !

Uw zorg is onze zaak. Daarom zorgen wij ervoor dat u de juiste behandeling krijgt. Indien u toch niet tevreden zou zijn over de behandeling, dan verzoeken wij u dit met ons te bespreken. Onze praktijk regelde een klachtenregeling via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met één van de onderstaande organisaties.

Ledenadvies KNGF
tel. 033 – 467 29 29
www.kngf.nl

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector
(zie www.defysiotherapeut.com).